Koupací jezírko Řevnice

Od listopadu budujeme biotop na zahradě rodinného domu v Řevnicích. Odklonem od standardu je skutečnost, že jezírko tvoříme v místě bývalého bazénu, který jsme v první fázi demolovali. Dalším ne …

Domovní kořenovka Leletice

Na sklonku září jsme stavěli domovní kořenovou čistírnu pro rodinný dům v obci Leletice. Prováděli jsme vertikální kořenový filtr v kombinaci s akumulační jímkou na jímání přečištěných odpadních vod. Po …

Nádrže na dešťovou vodu Libice

Na podzim 2023 jsme prováděli realizaci dvou 10m3 dvouplášťových nádrží na dešťovou vodu. V rámci prací jsme realizovali i dešťové svody ze střech komplexu rodinného domu a hospodářských stavení. Prováděli …

stavba kořenového filtru

Kořenovka Dolní Čermná

Po nějaké době jsme opustili Páleč a vydali se postavit domovní kořenovou čistírnu do nádherného kousku Čech, podhůří Orlických hor – Lanškrounsko. Realizace se týkala: přípojky, šestikomorového septiku, vertikálního filtru …

Domovní kořenovka Havraň

Na přelomu roku 2022 a 2023 jsme realizovali domovní kořenovou čistírnu. V zásadě nic nového či zajímavého. Nicméně pan majitel mi v červenci poslal fotku filtru, který osázel z kraje …

Kořenová čistírna pro obec Páleč

Tento rok máme jako hlavní program realizaci vegetační čistírny pro obec Páleč. Jedná se o technologii dvou paralelně zapojených vertikálně zkrápěných kořenových filtrů s biologicko-mechanických předčištěním (15ti komorový septik). V …

Filtrace pro skalní jezírko na Sázavě

Letos jsme realizovali jako 2. etapu biologickou filtraci pro malé jezírko. Biotop jsme budovali ve skalním svahu, pár metru od řeky Sázavy. Vzhledem k omezenému prostoru a nepřístupnému terénu jsme …

Obecní vegetační čistírna v obci Lipnice

Loni jsme postavili kořenovku pro 400EO v obci Lipnice-Spálené Poříčí. Čistírna sestává z biologicko-mechanického předčištění v podobě 19ti komorového septiku o objemu cca 170m³. Dále ze dvou paralelně zapojených, vertikálně …