stavba kořenového filtru

Kořenovka Dolní Čermná

Po nějaké době jsme opustili Páleč a vydali se postavit domovní kořenovou čistírnu do nádherného kousku Čech, podhůří Orlických hor – Lanškrounsko. Realizace se týkala: přípojky, šestikomorového septiku, vertikálního filtru …

Domovní kořenovka Leletice

Na sklonku září jsme stavěli domovní kořenovou čistírnu pro rodinný dům v obci Leletice. Prováděli jsme vertikální kořenový filtr v kombinaci s akumulační jímkou na jímání přečištěných odpadních vod. Po …

Domovní kořenovka Havraň

Na přelomu roku 2022 a 2023 jsme realizovali domovní kořenovou čistírnu. V zásadě nic nového či zajímavého. Nicméně pan majitel mi v červenci poslal fotku filtru, který osázel z kraje …

Kořenová čistírna pro obec Páleč

Tento rok máme jako hlavní program realizaci vegetační čistírny pro obec Páleč. Jedná se o technologii dvou paralelně zapojených vertikálně zkrápěných kořenových filtrů s biologicko-mechanických předčištěním (15ti komorový septik). Aktuálně …

Filtrace pro skalní jezírko na Sázavě

Letos jsme realizovali jako 2. etapu biologickou filtraci pro malé jezírko. Biotop jsme budovali ve skalním svahu, pár metru od řeky Sázavy. Vzhledem k omezenému prostoru a nepřístupnému terénu jsme …

Obecní vegetační čistírna v obci Lipnice

Loni jsme postavili kořenovku pro 400EO v obci Lipnice-Spálené Poříčí. Čistírna sestává z biologicko-mechanického předčištění v podobě 19ti komorového septiku o objemu cca 170m³. Dále ze dvou paralelně zapojených, vertikálně …

Retenční jezírko pro obytný komplex

Retenční jezírko o rozloze cca 700m2 jsme realizovali pro výstavbu bytového komplexu Mýtka ve Staré Boleslavi. Jezírko slouží nejen pro akumulaci dešťových vod ze střech pěti bytových domů, ale i …

Okrasné jezírko v Zadní Třebáni

V roce 2022 jsme stavěli malé okrasné jezírko v prudkém svahu zahrady. Hráz jsme provedli z dřevěného štípaného akátu. Na vodní kaskádu je použita sestava dubových mís a koryt, která …