Filtrace pro skalní jezírko na Sázavě

Letos jsme realizovali jako 2. etapu biologickou filtraci pro malé jezírko. Biotop jsme budovali ve skalním svahu, pár metru od řeky Sázavy.

Vzhledem k omezenému prostoru a nepřístupnému terénu jsme filtraci provedli na dubových nohách.