Kořenová čistírna pro obec Páleč

Tento rok máme jako hlavní program realizaci vegetační čistírny pro obec Páleč.

Jedná se o technologii dvou paralelně zapojených vertikálně zkrápěných kořenových filtrů s biologicko-mechanických předčištěním (15ti komorový septik).

Aktuálně osazujeme automaticky stírané česle. Dále ladíme vybavení obslužného domku a terénní úpravy.