Kořenová čistírna pro obec Páleč

Tento rok máme jako hlavní program realizaci vegetační čistírny pro obec Páleč.

Jedná se o technologii dvou paralelně zapojených vertikálně zkrápěných kořenových filtrů s biologicko-mechanických předčištěním (15ti komorový septik).

V prosinci jsme se pustili do snad poslední činnosti na této stavbě. A to do připojení hlavního el. kabelu a osazení nožových jističů v trafo stanici. Na základě toho Čez konečně oficiálně připojil  stavbu obecní čov v Pálči k el. sítí a kořenovka je provozuschopná.