Koupací jezírko Řevnice

Od listopadu budujeme biotop na zahradě rodinného domu v Řevnicích.

Odklonem od standardu je skutečnost, že jezírko tvoříme v místě bývalého bazénu, který jsme v první fázi demolovali.

Dalším ne zcela běžnou věcí je umístění jezírka, které přiléhá z jedné strany zcela k fasádě domu a z druhé k terase.

Řešíme a vymýšlíme tudíž valnou část detailů operativně. Což nás vytrhává z rutinních postupů a nutí do kreativnějšího vnímání a objevování nápadů a řešení.

Prostě zábavná a radostná stavba jezírka.