Domovní kořenovka Leletice

Na sklonku září jsme stavěli domovní kořenovou čistírnu pro rodinný dům v obci Leletice.

Prováděli jsme vertikální kořenový filtr v kombinaci s akumulační jímkou na jímání přečištěných odpadních vod.

Po nějaké době jsme se v této lokalitě opět setkali s komplikací v podobě skalního podloží.

Část výkopů jsme museli řešit technikou s bouracím kladivem, což se promítne negativně do jak nákladů na stavbu, tak i na časovém harmonogramu realizace.