Obecní vegetační čistírna v obci Lipnice

Loni jsme postavili kořenovku pro 400EO v obci Lipnice-Spálené Poříčí.

Čistírna sestává z biologicko-mechanického předčištění v podobě 19ti komorového septiku o objemu cca 170m³.

Dále ze dvou paralelně zapojených, vertikálně protékaných filtrů o rozloze cca 400m².

Součástí stavby je i dvojice navážecích jímek, sloužících pro akumulaci odpadních vod z fekálních vozů.

Vytěženou zeminu jsme vymodelovali do terénního valu a osázeli habry a duby.