Retenční jezírko pro obytný komplex

Retenční jezírko o rozloze cca 700m2 jsme realizovali pro výstavbu bytového komplexu Mýtka ve Staré Boleslavi.

Jezírko slouží nejen pro akumulaci dešťových vod ze střech pěti bytových domů, ale i jako estetický prvek.

Vodní ekosystém zároveň zvyšuje životní prostředí v klidové zóně mezi objekty.