Biofiltr – čistička vzduchu v Polici nad Metují

V Polici nad Metují jsme realizovali jeden z biofiltrů pro čištění vzduchu z průmyslového provozu areálu v Polici nad Metují.

Zjednodušeně se jedná o přefiltrování znečištěného vzduchu z haly přes vrstvu březové štěpky.

Vzduch z výroby je vzduchotechnikou odsáván z výrobních prostor do objektu biofiltru, umístěného vně objektu.