Přeměna požární nádrže na biotop na kraji Chudoslavic

V roce 2020 jsme  ze staré nádrže o rozloze cca 12000m2 vytvořili přírodní koupaliště  čištěné vegetační filtrem.

Nádrž dostala nový kabát v podobě vymývané dlažby na dně a dřevěného modřínového ochozu.