V roce 2013 jsme v rámci vlastního rozvoje započali s výstavbou obecních kořenových čistíren nad 50EO, v této oblasti spolupracujeme zejména se společností Dekonta a.s. (www.dekonta.cz), která se s námi podílí na především na výzkumu a poskytuje nám široké zázemí. Dohromady s dalšími výzkumníky (VUT, ČZU, VUV) tak tvoříme komunitu, jež se vzájemně doplňuje od fáze projektování až po dokončení stavby. Díky této spolupráci jsme schopni posouvat velké i malé kořenové čistírny dále a vyvíjet stále efektivnější technologie a vylepšení.
V současné době jsou v ČR realizovány čtyři výzkumné kořenové čistírny druhé generace. Na základě jejich měření a pozorování se již projektují a budují nové konstrukce KČOV, které splňují požadavky současné legislativy. Funkčnost a s tím spojená zpětná vazba, jsou pro nás prioritou, proto si vážíme, že máme možnost podílet se na tomto výzkumu.

Obcím poskytujeme nezávazné konzultace při rozhodování nad výběrem možného typu čistírny, případně provedeme seminář se zhodnocením investic a návratnosti pro zastupitelstvo nebo občany vycházející z reálných fungujících provozů.