V roce 2013 jsme v rámci vlastního rozvoje započali s výstavbou obecních kořenových čistíren nad 50EO, v této oblasti spolupracujeme zejména se společností Dekonta a.s. (www.dekonta.cz). Ta se s námi podílí především na výzkumu a poskytuje nám široké zázemí. Dohromady s dalšími výzkumníky (VUT, ČZU, VUV) tak tvoříme komunitu, jež se vzájemně doplňuje od fáze projektování až po dokončení stavby. Díky této spolupráci vylepšujeme velké i malé kořenové čistírny dále a vyvíjet stále efektivnější technologie a vylepšení, které splňují požadavky současné legislativy.
V posledních letech v ČR realizujeme či modernizujeme vegetační čistírny pro obce dle nejvyspělejší technologické konstrukce. V současnosti se i podílíme, ve spolupráci s Dekontou a Českou zemědělskou univerzitou v Praze, na realizacích v zahraničí. Jedná se často o pilotní projekty vegetačních čistíren, např. Bosna.

Obcím poskytujeme nezávazné konzultace při rozhodování nad výběrem možného typu čistírny. Můžeme zorganizovat seminář se zhodnocením investic a návratnosti pro zastupitelstvo nebo občany vycházející z reálných fungujících provozů.